Hội thi hướng nghiệp Công ty Xuất khẩu Lao động Nhật Bản Song Long 2013

21.11.2013 | Danh mục: | Tác giả: Hướng Nghiệp Nhật Bản

Hội thi hướng nghiệp Công ty Xuất khẩu Lao động Nhật Bản Song Long 2013
5 (100%) 1 vote

Tu nghiệp sinh tại 5 trung tâm Công ty Xuất khẩu Lao động Nhật Bản Song Long chờ đơn hàng thi tuyển đi xuất khẩu lao động Nhật bản giao lưu văn nghệ cùng cán bộ Công ty nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

hoi-thi-huong-nghiep-tms-1 hoi-thi-huong-nghiep-tms-2 hoi-thi-huong-nghiep-tms-3 hoi-thi-huong-nghiep-tms-4 hoi-thi-huong-nghiep-tms-5 hoi-thi-huong-nghiep-tms-6 hoi-thi-huong-nghiep-tms-7 hoi-thi-huong-nghiep-tms-8 hoi-thi-huong-nghiep-tms-9 hoi-thi-huong-nghiep-tms-10 hoi-thi-huong-nghiep-tms-11 hoi-thi-huong-nghiep-tms-12 hoi-thi-huong-nghiep-tms-13 hoi-thi-huong-nghiep-tms-14 hoi-thi-huong-nghiep-tms-15 hoi-thi-huong-nghiep-tms-16 hoi-thi-huong-nghiep-tms-17 hoi-thi-huong-nghiep-tms-18 hoi-thi-huong-nghiep-tms-19 hoi-thi-huong-nghiep-tms-20 hoi-thi-huong-nghiep-tms-21 hoi-thi-huong-nghiep-tms-22