Giới thiệu chung

Giới thiệu COLAB (Trung tâm lao động ngoài nước)

Giới thiệu COLAB (Trung tâm lao động ngoài nước) 5 (100%) 2 votes COLAB là đơn vị thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trực tiếp tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động sang nước ngoài làm việc.

Tìm hiểu chương trình Thực tập sinh Nhật Bản – IM Japan

Tìm hiểu chương trình Thực tập sinh Nhật Bản – IM Japan 2.89 (57.78%) 27 votes IM Japan là thỏa thuận hợp tác được ký giữa Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội với Hiệp hội phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản, thường được dùng với tên là “Chương trình thực tập sinh Nhật Bản”.

Giới thiệu về chương trình thực tập sinh Nhật Bản

Giới thiệu về chương trình thực tập sinh Nhật Bản 3.83 (76.67%) 12 votes Chương trình Thực tập sinh Nhật Bản gồm 5 bước. Thực tập sinh và gia đình cần theo dõi để có định hướng sớm từ trước khi nộp hồ sơ đăng ký.