Giới thiệu chung

Giới thiệu COLAB (Trung tâm lao động ngoài nước)

Giới thiệu COLAB (Trung tâm lao động ngoài nước) 5 (100%) 2 votes COLAB là đơn vị thuộc quản lý của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, trực tiếp tuyển chọn, đào tạo và đưa người lao động sang nước ngoài làm việc.